REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 § mukainen rekisteriseloste

1 Rekisterin nimi

Sari Ratia Oy, tilausrekisteri

2 Rekisterinpitäjä

Nimi: Sari Ratia Oy
Verkkosivut: www.sariratia.fi
Osoite: Mierolanpellontie 18, 13720 Parola
Puh. 050 5975070
Sähköposti: sariratia@sariratia.fi

2.1 Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Sari Ratia-Kämäri
Osoite: Mierolanpellontie 18, 13720 Parola
Puh. 050 5975070
Sähköposti: sariratia@sariratia.fi

3 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin tarkoituksena on kerätä tuotteitten tilaajista henkilötiedot ja muut verkkokaupan toimintaa varten tarpeelliset tiedot. Tiedoista voidaan koota tilastoja, joista yksittäistä henkilöä ei ole mahdollista tunnistaa.

4 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään pakollisina seuraavat tiedot:

Tilaajien yhteystiedot (nimi, postiosoite, puhelin ja sähköposti)
Tilatut tuotteet ( tuotteet, summat )
Maksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

 

5 Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin kirjattavat tiedot saadaan tilauslomakkeen kautta.

6 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisteriin tallennettuja tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle, ei myöskään EU-alueen tai ETA:n ulkopuolelle

7 Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Paperilla olevat tiedot säilytetään lukkojen takana jonne on pääsy vain asianmukaisilla henkilöillä.
Sähköinen rekisteri sijaitsee valvotussa palvelinkeskuksessa käyttäjätunnuksin suojatulla palvelimella. Sariratia Oy ja rekisteripalvelun tarjoaja huolehtivat tietoturvan säilymisestä parhaan kykynsä mukaan.

8 Tarkastusoikeus

Rekisteriin merkitty henkilö voi tarkastaa mitä tietoja hänestä on merkitty rekisteriin tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Tietojen tarkastuspyyntö on esitettävä kirjallisesti yritykselle.

9 Rekisteritietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto.